Upcoming Gigs:

Saturday 2nd November 2019 - Club Prossecco, Sunniside

Friday 22nd November 2019 - King's Prosecco Lounge, Cleadon

Friday 13th December 2019 - Club Prossecco, Sunniside

Friday 20th March 2020 - Club Prossecco, Sunniside

Friday 31st July 2020 - Club Prossecco, Sunniside

Sunday 30th August 2020 - Club Prossecco, Sunniside

Sunday 27th December 2020 - Club Prossecco, Sunniside